Přeskočit navigaci

Tento blog byl již ukončen. Aktuální novinky ze světa Mozilly nyní hledejte na webu Mozilla.cz.

Co dělat, když ve Firefoxu nejde přehrávat video

Poskytování streamovaného videa na Internetu je dnes již běžnou věcí. Příkladem může být Idnes TV či ČT24. Uživateli stačí webový prohlížeč a může sledovat svoji oblíbenou TV stanici či si přehrát legrační video přímo na webové stránce. Co však dělat, pokud video ve Firefoxu nelze přehrát?

Prvně je dobré si uvědomit, že video nepřehrává webový prohlížeč. K přehrávání videa použije program na přehrávání videa, který máte nainstalovaný v systému. Nejčastěji jsou pro tyto účely používány přehrávače Windows Media Player, Real Player či Quicktime. Prohlížeč komunikuje s přehrávačem skrze zásuvný modul (plugin), který program na přehrávání videa nainstaluje při své instalaci do systému či přímo do podsložky plugins ve složce s nainstalovaným Firefoxem (nejčastěji C:\Program Files\Mozilla Firefox). Firefox pak po svém spuštění nadetekuje nainstalované zásuvné moduly a ty v případě potřeby použije.

Pokud narazíte na stránku, kde vám nejde přehrávat video, poohlédněte se na stránce po informaci, jaký přehrávač je pro přehrání potřeba. Na každé slušné stránce je tato informace uvedena. Většinou se místo okna s přehrávačem zobrazí okno s odkazem "klepněte pro získání zásuvného modulu", ale po klepnutí vám služba Mozilla Update nepomůže a odkáže vás na manuální stažení a instalaci požadovaného přehrávače.

Detekce problému

Prvně se ujistěte, zda potřebný program máte nainstalovaný. Pokud ne, nainstalujte jej. Po ukončení Firefoxu a jeho opětovném spuštění budete moci video na stránce bez problémů přehrávat. V případě, že máte přehrávač nainstalovaný a video přesto nepřehrává, zadejte do adresního řádku adresu about:plugins, čímž se vám zobrazí stránka s nainstalovanými zásuvnými moduly. Pokud modul v seznamu naleznete, vyzkoušejte safe mód prohlížeče. Pokud v seznamu není, prohlížeč přehrávač nenalezl.

Alternativní způsob, jak otestovat prohlížeč, zda korektně spolupracuje s přehrávači, skýtají následující testy:

Pokud test přehrávání selže, postupujte dle potřebného programu.

Jak vyřešit nepřehrávající video ve Windows Media Playeru (WMP)

Pokud se vám nepřehrává video, které by se mělo přehrávat ve Windows Media Playeru, postupujte dle níže uvedených bodů, dokud nebudete úspěšní.

  • Z adresáře s nainstalovaným WMP (nejčastěji C:\Program Files\Windows Media Player) zkopírujte soubory npdsplay.dll, npdrmv2.dll a npwmsdrm.dl) do podadresáře plugins v adresáři s nainstalovaným Firefoxem (nejčastěji C:\Program Files\Mozilla Firefox). Následně restartujte Firefox.
  • Pokud uvedené soubory nemůžete nalézt, nainstalujte si Windows Media Player Plug-in for Netscape Navigator. Tento plugin by vám měl do adresáře s nainstalovaným WMP doplnit potřebné soubory.
  • Reinstalujte Windows Media Player. Ke stažení.
  • Stáhněte si potřebné soubory z neoficiálního zdroje. Ke stažení: npdsplay.dll, npwmsdrm.dll a npdrmv2.dll.

Pokud selže tento postup, obraťte se pro radu do CZilla fóra.

Více informací:

Jak vyřešit nepřehrávající video v RealPlayeru

Prvně ukončete Firefox a proveďte odinstalaci RealPlayeru (pokud jej máte nainstalovaný). Následně opětovně spusťte jeho instalaci a nainstalujte jej. Poté spusťte Firefox a mělo by být vše v pořádku. To mimojiné poznáte i tak, že v přehledu zásuvných modulů (do adresního řádku zadejte "about:plugins") naleznete řádek "RealPlayer™ G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)".

V případě, že v přehledu zásuvných modulů RealPlayer stále nevidíte, ukončete Firefox a proveďte následující akce:

  • Z adresáře C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\ zkopírujte soubor nppl3260.xpt do podadresáře components v adresáři s nainstalovaným Firefoxem.
  • Z adresáře C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\ zkopírujte soubor nppl3260.dll do podadresáře plugins v adresáři s nainstalovaným Firefoxem.

Opětovně spusťte Firefox a ověřte, zda je vše v pořádku.Pokud selže i tento postup, obraťte se pro radu do CZilla fóra.

Více informací:

Jak vyřešit nepřehrávající video v QuickTime

Prvně ukončete Firefox a proveďte odinstalaci QuickTime (pokud jej máte nainstalovaný). Následně opětovně spusťte jeho instalaci a nainstalujte jej. Poté spusťte Firefox a mělo by být vše v pořádku. To mimojiné poznáte i tak, že v přehledu zásuvných modulů (do adresního řádku zadejte "about:plugins") naleznete řádek "QuickTime Plug-in".

V případě, že se setkáte s chybou Quicktime Unavailable. The QuickTime Plug-in requires the QuickTime System extension version 5 or later, ukončete Firefox a proveďte následující akce:

  • Smažte všechny soubory npqtplugin*.dll (npqtplugin.dll, npqtplugin2.dll apod.) v podadresáři plugins ve složce s nainstalovaným Firefoxem.
  • Smažte všechny soubory npqtplugin*.dll v podadresáři plugins v adresáři s nainstalovaným QuickTime (obvykle C:\Program Files\QuickTime).
  • Přejděte do nastavení programu QuickTime: Nabídka Start -> Nastavení -> Ovládací panely. Zde klepněte na QuickTime, v zobrazeném dialogu zvolte Browser a v Mime Settings proveďte opětovné přiřazení přehrávaných formátů.

Proveďte opětovné spuštění Firefoxu a kontrolu, zda je vše v pořádku. Pokud ne, ukončete Firefox a vymažte soubor pluginreg.dat u uživatelského profilu. Pokud selže i tento postup, obraťte se pro radu do CZilla fóra.

Více informací:

Nové automatické doplňování při vyhledávání ve Firefoxu 2.0

V posledním nočním buildu Firefoxu je možné používat vyhledávací moduly, které v sobě mají uvedenu adresu na našeptávač (rádce). Tuto funkci nejspíš znáte, pokud jste někdy přes web vyhledávali na Seznamu či Centru. Nyní je možnost, pokud to vyhledávací modul podporuje, tuto funkci využívat i poli vyhledávání ve Firefoxu.

Z přiložených vyhledávacích modulů tuto funkci podporuje vyhledávací modul Google a Yahoo. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou možnost, ostatní vyhledávací moduly ji prozatím nepodporují, ale do budoucna se dá očekávat více vyhledávacích modulů, kterou budou tuto funkci poskytovat.

Ukázka doplňování

Jak si můžete všimnout, funguje to celkem pěkně a našeptávání (alespoň v případě Googlu) doplňuje korektně i česká slova. Historie pole vyhledávání jako taková samozřejmě nezmizela a je nadřazena funkci na automatické doplňování, takže v seznamu nabízených možností budou již jednou zadané výrazy uvedeny dříve než nabízené možnosti vyhledávače.

Bon Echo Alpha 3

Mozilla Corporation včera uvolnila třetí alfa verzi Firefoxu 2.0, které jsou vydávány pod kódovým označením Bon Echo. Jedinou novinkou pro koncové uživatele je přidání Anti-Phishing ochrany. Třetí alfa verze není primárně určena pro koncové uživatele, ale pro vývojáře a testery. Pokud patříte mezi zájemce, můžete stahovat z ftp.mozilla.org. K dispozici je pouze anglická verze. Česká není k dispozici. Další verze by měla být beta 1, která bude vydána v červnu.

Nový instalační program Firefoxu 2.0

Firefox 2.0 bude mít nový instalační program založený na Nullsoft Scriptable Install System. Jeho první ukázky naleznete ve fóru na MozillaZine. Prozatím vzhled instalačního programu neobsahuje oficiální grafiku (logo FF apod.). Postup prací na novém instalačním programu naleznete v příslušném bugu v Bugzille.

K čemu slouží safe mod Firefoxu

Může se vám stát, že Firefox začne mít pomalou odezvu či vám nenaběhne vůbec. V takovém případě nejspíš dostanete jako první radu zkusit spustit Firefox v tzv. safe módu. Oč se jedná?

Safe mód (či jinak nouzový režim) Firefoxu nemá nic společného se spuštěním operačního systému Windows v nouzovém režimu. Jedná se o spuštění Firefoxu bez doinstalovaných rozšíření a motivů vzhledu s výchozím nastavením Firefoxu.

To vám v případě problémů umožní eliminovat doinstalované doplňky, které mohou být zdrojem problémů. Pokud vám tedy Firefox odmítá naběhnout či nějakým způsobem nefunguje dle přestav a v safe módu ano, pravděpodobně bude zdrojem problémů některé z rozšíření, které můžete v safe módu jednoduše odinstalovat.

Jak spustit Firefox v safe módu

Prvně se ve Správci procesů ujistěte, že Firefox není spuštěn na pozadí (tj. zda nezatuhl). Jestliže máte Firefox spuštěný, ukončete jej.

Pokud jste nainstalovali Firefox pomocí instalátoru, máte v nabídce Start->Programy složku Mozilla Firefox a pod ní volbu Mozilla Firefox (Safe Mode). Druhou možností je spustit Firefox na příkazové řádce s parametrem -safe-mode. Po spuštění se vám zobrazí následující dialog:

Ukázka dialogu po spuštění Safe módu

Pomocí tohoto dialogu můžete ihned provést některé volby jako např. zrušení nastavení (pokud si myslíte, že je zdrojem problémů) a ukončit safe mód. V opačném případě můžete klepnout na tlačítko Pokračovat v nouzovém režimu, což provede spuštění okna Firefoxu. To je spuštěno s výchozí konfigurací a bez nainstalovaných rozšíření.

Safe mód je dobrým prvotním testem při problémech. Pokud se v safe módu problém nevyskytuje, s největší pravděpodobností je na straně některého z rozšíření. Druhou možností je pak chyba v konfiguraci, která se dá odstranit obnovením výchozí konfigurace v úvodním dialogu. Jestliže se chyba vyskytuje i v safe módu, je dobré vyzkoušet nový uživatelský profil.

Co je uživatelský profil u aplikací Mozilla

Uživatelský profil je místo na disku, kam si aplikace Mozilla ukládají uživatelská data. Záložky, pošta, kontakty... vše je v něm umístěno. Umístění uživatelského profilu na disku závisí na operačním systému, který používáte, na vašich preferencích a aplikaci Mozilla, kterou používáte.

Pokud nezvolíte jinak, naleznete uživatelský profil v následujícím umístění (zvolte vaši aplikaci):

Poznámka: Pokud adresář s uživatelským profilem nemůžete nalézt, je to možná způsobeno tím, že je umístěn ve skrytém adresáři (adresář systému Data Aplikací je standardně skrytý). V takovém případě si v systému nechte zobrazit skryté a systémové soubory.

Uživatelský profil se skládá z řady souborů a adresářů. Každý z nich má nějaký význam. Co který z nich znamená, naleznete v přehledovém článku.

Uživatelských profilů můžete mít více. Zvlášť, pokud PC používá více uživatelů. Zde se však doporučuje spíš využít funkce operačního systému a každému uživateli zřídit samostatné konto v systému. V drtivé většině případů však máte jen jeden uživatelský profil pojmenovaný default.

Často se uživatelé ptají, zda je možné přístup k uživatelskému profilu zaheslovat. Zde je dobré si uvědomit, že toto nemůže zajistit aplikace, ale pouze operační systém. Pro "zaheslování" pošty v Thunderbirdu můžete sice použít rozšíření ProfilePassword, ale tato ochrana je velmi slabá. Totéž se dá prohlásit o jiných ochranách – např. té, co je v klientu Outlook Express.

Jak si vytvořit nový uživatelský profil

Občas můžete potřebovat vytvořit nový uživatelský profil. Z nějakého důvodu chcete více uživatelských profilů či je ten starý poškozen a vy chcete přenést data do nového. Prvně si zjistěte, kde je program na vašem disku nainstalován. Pokud jste při instalaci neměnili koncové umístění aplikace na disku, naleznete ji v následujícím adresáři:

Mozilla Firefox C:\Program Files\Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
SeaMonkey C:\Program Files\Mozilla.org\SeaMonkey
Mozilla Suite C:\Program Files\Mozilla.org\Mozilla

V tomto adresáři naleznete soubor, kterým se aplikace spouští – např. firefox.exe, thunderbird.exe, seamonkey.exe apod. Prvně ukončete aplikaci Mozilla. Následně spusťte aplikaci s parametrem -P tj. např. firefox.exe -P. Spustí se vám Správce profilů.

Ukázka správce profilů

Poznámka: Pokud nevíte, jak spustit program s parametrem, doporučuji nahlédnout do návodu.

Pomocí Správce profilů můžete snadno vytvářet či odstraňovat uživatelské profily. Pomocí jednoduchého průvodce můžete též určit jiné umístění nově vytvářeného uživatelského profilu na disku. Z poškozeného uživatelského profilu pak můžete snadno přenést (při vypnuté aplikaci) důležitá data do nového profilu (viz co který soubor v profilu znamená) a s novým uživatelským profilem provozovat aplikaci dále. Zde doporučuji nahlédnout do následujících příspěvků:

V rámci Správce profilů můžete též libovolně přepínat mezi jednotlivými profily s tím, že pokud příště spustíte aplikaci Mozilla, spustí se s naposledy použitým uživatelským profilem. Druhou možností je určit použitý profil z příkazové řádky – např. firefox.exe -p muj_profil, kde "muj_profil" je jméno uživatelského profilu.

Poznámka: Pro řadu uživatelů, kteří mají poškozený profil, je snazší při vypnuté aplikaci Mozilla profil jednoduše přesunout na jiné místo na disku, spustit aplikaci, která si vytvoří výchozí profil a po ukončení přesunout soubory s důležitými daty do nově vytvořeného profilu.

Bon Echo Alpha 2

Vývojová verze Firefoxu pod názvem Bon Echo Alpha 2 byla včera vydána. Jedná se v zásadě o Firefox 2 Alpha 2 a co nového obsahuje oproti Alpha 1 jsem zde již prakticky popisoval.

V poznámkách k vydání se dále píše o obnově panelů po pádu prohlížeče (tedy v zásadě to, co nyní realizuje rozšíření Crash Recovery). Osobně používám poslední vývojovou verzi Firefoxu (Trunk), kde se uvedená funkce dosud nevyskytuje, takže jsem neměl možnost ji vyzkoušet. Další novinkou je podpora Microsummaries. Něměl jsem dosud čas zkoumat oč se přesně jedná, takže zájemce odkáži na Mozilla Wiki, kde je tato funkcionalita rozepsána.

Pro uživatele Bon Echo Alpha 1 je důležitá poznámka, že z funkcí pro Firefox 2 došlo k odstranění Places, které budou dostupné až ve Firefoxu 3. Vzhledem k tomu, že verze Alpha 1 ukládala záložky do nového formátu reprezentovaného souborem bookmarks_history.sqlite v uživatelském profilu, asi bude řada z vás chtít je přetáhnout zpět do souboru bookmarks.html. Jak to provést jsem zde již popisoval.

Na závěr nezbývá než podotknout, že Bon Echo Alpha 2 je vývojovou verzí, takže pokud si ji chcete nainstalovat a vyzkoušet, pouštějte ji s nově vytvořeným uživatelským profilem. Tato verze není určena pro koncové uživatele, ale pro účely testování. Stahovat můžete na ftp.mozilla.org. K dispozici je pouze anglická verze.

Alpha 2 se dlouho neohřeje a na 26. května je plánována Alpha 3, která přidá to, co se do Alpha 2 nestihlo. Zejména však Safe Browsing.

Jak ve Firefoxu hledat memory leaky II

David Baron napsal Leak Monitor Extension, které umožňuje detekovat nekorektně uvolňované JavaScriptové objekty na webových stránkách, v rozšířeních či v samotném Firefoxu či Thunderbirdu. Pokud se chcete na odstraňování leaků podílet, není nic snazšího, než si rozšíření nainstalovat.

O nainstalovaném rozšíření nebudete vědět, dokud nenastane leak. To poznáte tak, že se vám zobrazí dialog s informací, že k leaku došlo. Dialog má podobu stromu se základními informacemi. Tento dialog je dobré maximalizovat, rozbalit strom tak, aby byly vidět všechny důležité informace, screenshotnout a nahlásit do Bugzilly. Dialog s leakem může vypadat třeba takto.

Samozřejmě i zde platí nabídka jako v předchozím příspěvku o hledání memory leaků. Pokud pomocí tohoto rozšíření na nějaký narazíte a necítíte se dostatečně zkušení na reportování do Bugzilly, napište mi. Přiložte screenshot dialogu, popis kde a jak zobrazení informace o memory leaku došlo a vše společně dořešíme.

Nové formátování RSS ve Firefoxu 2.0

Firefox 2.0 přijde s novým vzhledem RSS dokumentů. Pokud si ve Firefoxu 1.5.0.x necháte zobrazit RSS dokument, zobrazí se vám poněkud nevzhledný strom (za předpokladu, že k němu není přiřazen vlastní styl – transformace).

V noční verzi Firefoxu 2.0 získáte implicitně následující vzhled.

Na první pohled lépe vypadající. Co je však daleko lepší, je vazba na RSS čtečky. Zobrazený RSS dokument si můžete nejen snadno přidat do aktivních záložek ve Firefoxu, ale také do nainstalované RSS čtečky (i externí) či webové služby typu Bloglines.

Více informací: New Feed Handling Feature for Testing

Upravené vyhledávací pole ve Firefoxu 2.0

V posledních nočních buildech Firefoxu 2.0 se dočkalo mírné úpravy pole pro vyhledávání.

Kdo používáte Firefox 1.5.0.x, jistě si všimnete přidané lupy. Když na ní klepnete, zahájí se vyhledávání. Klasické stisknutí Enteru samozřejmě funguje i nadále. Tato drobnost je zaměřena čistě na použitelnost pro méně zkušené uživatele.

Druhou změnou je styl výběru vyhledávacího modulu. Ve Firefoxu 1.5.0.x se volí tak, že klepnete na ikonku vyhledávacího modulu, zobrazí se vám seznam dostupných modulů a vy zvolíte jiný. Od Firefoxu 2.0 bude volba vyhledávacího modulu probíhat přes malou šipečku, kterou na obrázku vidíte po pravé straně ikonky lupy.

Drobným vylepšením je i zobrazování textu "nápovědy" (na prvním obrázku "Google Search") při prázdném editačním poli. Příjemná nápověda pro uživatele MSIE, kteří podobnou funkci dosud neznají.

Web MozBackupu v němčině

Když se podívám každý měsíc do statistik stahování programu MozBackup, vidím, že hlavní stahovači pocházejí z USA a Německa. Právě pro druhou skupinu jsem připravil německou verzi webu. V sekci "Download" uživatelé naleznou i instalační program v němčině.

Opět si však neodpustím poznamenat, že s weby www.mozbackup.de, www.mozbackup.com a www.mozbackup.org (neodkazuji zcela záměrně) nemám nic společného. Jsou to jen weby, co parazitují na projektu. Já s tím bohužel nemohu nic dělat.

Seznam lištička 1.0 pro Firefox

Ivo Lukačovič ve svém blogu oznámil dostupnost lištičky Seznamu pro prohlížeče postavené na Mozille. Verze 1.0 je první stabilní verzí, která oproti předchozím opravuje zejména chyby. Potěšující je, že lištička není určena pouze pro Firefox, ale mohou si ji nainstalovat i uživatelé SeaMonkey/Mozilla Suite. K dispozici je ke stažení na stránce www.listicka.cz.

Automatická kontrola pravopisu ve Firefoxu 2.0

Jednou z hlavních novinek připravovaného Firefoxu 2.0 bude možnost automatické kontroly pravopisu ve formulářových prvcích na webových stránkách. Pokud si stáhnete poslední noční build Firefoxu 2.0, můžete si tuto funkci vyzkoušet již nyní. Od dnešního buildu je totiž jeho součástí.

Pro správnou funkci budete potřebovat slovník na kontrolu pravopisu. S noční verzí je dodáván anglický slovník, což našince příliš neuspokojí. Slovník české kontroly pravopisu si můžete stáhnout třeba na CZille. Já jsem to vyřešil jeho zkopírováním z podsložky components/myspell v Seamonkey.

Kontrola pravopisu je standardně zapnuta a je použita na všechny víceřádkové formulářové prvky (např. textarea). Lze však pomocí předvolby layout.spellcheckDefault provést konfiguraci. Hodnota 0 znamená vypnuto, 1 – kontrolovat víceřádkové formulářové prvky (výchozí hodnota), 2 – kontrolovat i jednořádkové vstupy (input apod.).

Samotná funkčnost je stejná jako je automatická kontrola pravopisu v Thunderbirdu či Microsoft Word – neznámá slova se podtrhávají a v místní nabídce dostáváte na výběr možnosti na opravu. Volba použitého slovníku v současné době probíhá přes místní nabídku v editačním poli pod volbou Languages. Naleznete zde též volbu Add dictionaries pro získání dalších slovníků, ale tato volba není dostup aktivní. Do finální verze se nejspíš objeví lepší možnost konfigurace v rámci standardního dialogu Možnosti.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že prozatím má tato funkce své mouchy, ale to se jistě do finální verze podaří doladit. Pokud budete automatickou kontrolu pravopisu hledat ve vývojové verzi Firefoxu 3.0, prozatím ji nenaleznete. Důvod je jen ten, že si dosud nikdo z vývojářů nenašel čas ji aktivovat :)

Ukázka:

Ukázka automatické kontroly ve Firefoxu 2.0

Mozilla Sunbird 0.3a2 brzy

Po vydání Lightningu 0.1 vývojáři okolo kalendářových produktů (Sunbird, Lightning, Calendar) slibovali, že další verze Mozilla Sunbird vyjde brzy. Čekání se sice poněkud protáhlo, ale jak nyní vývojáři oznámili, vydání můžeme očekávat tento či příští týden. Postup prací můžete sledovat v příslušném bugu. Mezi hlavní novinky této verze bude patřit zejména nově zpracované zobrazování kalendáře, které bylo poprvé použito v Lightningu 0.1.

Pěkný příspěvek aneb Fuka stále umí

Psi štěkají, karavana jde dál – pro ty, kteří vědí, o kterou "kauzu" jde. Jo kdo umí, ten umí.

SeaMonkey 1.0.2 na konci května

Ačkoliv se poslední bezpečnostní chyba ve Firefoxu týká i SeaMonkey, verze 1.0.2 bude vydána až na konci května spolu s Firefoxem 1.5.0.4. Důvodem je tvrzení, že se nejedná ani tak o bezpečnostní chybu, jako spíš o denial of service attack. Více: SeaMonkey 1.0.2, due to bug 334515?.

Mezitím bylo upgradováno Camino na verzi 1.0.1. Verze opravuje několik chyb včetně té bezpečnostní, která byla příčinou vydání Firefoxu 1.5.0.3.

Firefox 1.5.0.3

Tak trochu mimo oficiální plány vyšel Firefox 1.5.0.3. Důvodem je objevená bezpečnostní chyba, která byla sice serverem Secunia označena jako málo závažná, avšak mínění vývojářů Firefox je trochu jiné. Českou verzi můžete stahovat ze serveru Mozilla.com či využít automatickou aktualizaci přímo ve Firefoxu (v hlavní nabídce pod Nápověda -> Zkontrolovat aktualizace).