Přeskočit navigaci

Tento blog byl již ukončen. Aktuální novinky ze světa Mozilly nyní hledejte na webu Mozilla.cz.

Firefox 2.0.0.11 a SeaMonkey 1.1.7

Logo Firefoxu

Jak jsem tu před pár dny psal, tak se i stalo. Mozilla Corporation uvolnila Mozilla Firefox 2.0.0.11. Jedná se o opravnou verzi, která opravuje problém s funkčností metody Canvas.drawImage, a kterou byla postižena verze 2.0.0.10. Firefox 2.0.0.11 je dostupný skrze inkrementální aktualizace či je možné stáhnout plné instalacní balíčky. Současně s uvolněním Firefoxu 2.0.0.11 vyšel i SeaMonkey 1.1.7, který přináší stejné opravy jako Firefox 2.0.0.10 a 2.0.0.11. SeaMonkey 1.1.7 lze stahovat z domovské stránky a to v anglické verzi. Česká prozatím není k dispozici.

Firefox 3.0 a doplňování v adresním řádku

Uživatelé vývojových verzí Firefoxu 3.0 si dnes určitě všimli nové úpravy doplňování adres v adresním řádku. Jednotlivé nabízené adresy jsou nyní nastylovány do dvou řádků. Jak to celé vypadá si můžete prohlédnout níže. Za povšimnutí též stojí podtrhávání textu, který se shoduje s tím, který byl již zadán do adresního řádku.

Nový vzhled doplňování adresního řádku

Co přinese MozBackup 1.4.8

V poslední době jsem dostal několik dotazů týkajících se další verze MozBackupu. Ty se točily, jak jinak, okolo toho, co bude v další verzi nového a kdy bude dostupná. Pokusím se tedy na tyto otázky zodpovědět. Prvně, novinek plánuji vcelku hodně a bude se jednat hlavně o:

  • Přidání podpory zálohování / obnovy profilů aplikací Netscape Navigator 9.0, Netscape Messenger 9.0, Flocku a Mozilla Sunbird.
  • Podpora pro vývojovou verzi SeaMonkey 2.0 (obsahuje nové umístění uživatelských profilů).
  • Možnost zálohovat / obnovovat neznámé soubory v uživatelském profilu.
  • Podpora pro automatizované zálohování skrze parametry příkazové řádky.

Dále jsem přidal celou řadu dalších drobností jako možnost zakázat dotazování se na heslo pro zálohu v průvodci či možnost zakázat zálohování základních souborů uživatelského profilu. Došlo i na opravy chyb souvisejících se spouštění aplikace na PC s více monitory, opravil jsem zálohování na síťové disky či přidal test konzistentnosti zálohy po jejím provedení. Co se týče možného termínu uvolnění nějaké verze, vše se bude již tradičně odvíjet podle mých časových možností, které jsou do konce roku značně limitované. Pozitivní ovšem je, že základní funkcionalita je až na zálohování skrze parametry příkazové řádky hotova. Počítám tedy, že zkraje ledna by mohla být betaverze.

Nový magazín about:mozilla

Logo Mozilly

Mozilla Evangelism team experimentálně spustil nový magazín about:mozilla, který je primárně zaměřen na spolupracovníky projektu Mozilla. Jedná se o e-mailový magazín, který je zájemcům rozesílán pravidelně každé pondělí a obsahuje shrnutí věcí týkajících se projektu za uplynulé období. Magazín je dostupný pouze v angličtině a jak již bylo řečeno, nejedná se ani tak o magazín určený pro koncové uživatele, i když i ti v něm mohou nalézt zajímavé informace.

Firefox 2.0.0.11 tento pátek

Logo Firefoxu

Předevčírem uvolněný Firefox 2.0.0.10 se již tento pátek dočká svého „nástupce“. Krátce po vydání Firefoxu 2.0.0.10 se totiž objevil problém s funkčností metody Canvas.drawImage, který byl způsoben jednou opravou obsaženou ve Firefoxu 2.0.0.10. Vzhledem k tomu, že uvedenou metodu využívají i některá rozšíření, bylo rozhodnuto o uvolnění opravné verze, která bude obsahovat pouze opravu této chyby. V současné chvíli je dostupná verze RC1 a pokud vše půjde podle plánu, bude finální verze uvolněna tento pátek.

V souvislosti s vydáním Firefoxu 2.0.0.10 si též několik lidí stěžovalo na problémy při práci s přílohami u Lotus Domino Web Access. Zde je problém způsoben restrikcemi danými opravou bezpečnostní chyby související s URI jar:, jenž je nyní ve výchozí konfiguraci omezen na MIME typy application/java-archive a application/x-jar. Lotus Domino Web Access však zde pro Firefox posílá chybný MIME typ. Řešením je nastavení správného MIME typu v konfiguraci Lotus Domino Web Access (návod) či změna předvolby network.jar.open-unsafe-types na hodnotu true na konfigurační stránce about:config. Tato změna se ale z bezpečnostních důvodu nedoporučuje.

Bezpečnostní chyba v Apple QuickTime

Před pár dny se objevila informace o nové bezpečnostní chybě v multimediálním přehrávači Apple QuickTime. Ten v aktuální verzi a verzích starších obsahuje chybu, která může při zneužití vést k přetečení zásobníku u přehrávání skrze protokol RTSP. Jak už to tak u podobných chybách bývá, může být zneužita prakticky skrze všechny existující prohlížeče, ale jak uvádí Symantec, ne u všech je potencionální nebezpečnost stejná. Internet Explorer 6/7 a Safari 3.0 Beta si totiž v tomto případě načtou zásuvný modul QuickTime a při přetečení zásobníku vždy sestřelí proces QuickTime integrovaná ochrana proti přetečení zásobníku. Firefox 2.0 se v tomto případě zachová odlišně a předá kontrolu přímo přehrávači. Tím je tedy tato chyba více zneužitelná skrze Firefox, ale to samozřejmě jen za předpokladu, že máte přehrávač QuickTime nastaven jako výchozí.

Firefox 2.0.0.10 a K-Meleon 1.1.3 k dispozici

Logo Firefoxu

Mozilla Corporation včera uvolnila Firefox 2.0.0.10. Jedná se o bezpečnostní aktualizaci, která opravuje 3 bezpečnostní chyby a dalších cca. 30 chyb. Aktualizace na novou verzi byla jako vždy nabídnuta v rámci inkrementálních aktualizací prohlížeče, k dispozici jsou též plné instalační programy. Přechod na novější verzi je samozřejmě doporučen. V souvislosti s uvolněním Firefoxu 2.0.0.10 byla též uvolněna aktualizace K-Meleonu na verzi 1.1.3. Ta je dostupná v pěti jazycích, čeština bohužel chybí.

SeaMonkey 2.0 a instalace chybějících zásuvných modulů

Logo SeaMonkey

Součástí dnešní vývojové verze SeaMonkey 2.0 bude funkce na vyhledávání a instalaci chybějících zásuvných modulů, kterou pravděpodobně znáte z Firefoxu. Zjednodušeně řečeno, pokud stránka ke svému korektnímu zobrazení potřebuje zásuvný modul, který nemáte nainstalován, zobrazí se vám žlutá informační lišta (viz obrázek). Z ní můžete pomocí jednoduchého průvodce vyhledat chybějící zásuvný modul a případně jej nainstalovat. Pokud uvedená služba nemá daný zásuvný modul v databázi (např. z licenčních důvodů), nabídne vám odkaz, odkud si jej můžete stáhnout.

Lišta informující o chybějícím zásuvném modulu

Firefox 3.0 a úpravy hlavní lišty

Logo Firefoxu

V připravovaném Firefoxu 3.0 se dočká i několika úprav hlavní lišta programu. V poslední vývojové verzi si můžete všimnout zrušení tlačítek pro přechod na stránku zadanou v adresním řádku a přesunutí lupy u pole vyhledávání přímo do něj.

Firefox 2.0

Ukázka lišty Firefoxu 2.0

Vývojová verze Firefoxu 3.0

Ukázka lišty Firefoxu 3.0

Firefox 3.0 a vizuální drag & drop

Logo Firefoxu

Pokud používáte vývojovou verzi Firefoxu 3.0, pak jste pravděpodobně zaregistrovali nové vizuální drag & drop (táhni a pusť). Ať už měníte pořadí otevřených panelů, přesouváte odkaz ze stránky do adresního řádku či jen prostě označíte text na stránce jako na obrázku níže a snažíte se jej někam přesunout, získáte při tažení vizuální efekt. Ten je různý dle toho, co přesouváte. Celkově to vypadá velmi povedeně.

Ukázka vizuálního efektu při tažení

Firefox 3.0 a stránky s neplatným SSL certifikátem

Logo Firefoxu

Jednou z novinek připravovaného Firefoxu 3.0 je i striktnější přístup k SSL certifikátům na zabezpečených webových stránkách. Pokud například s Firefoxem 2.0 navštívíte zabezpečenou stránku, která je zabezpečena SSL certifikátem určeným pro jinou URL, prohlížeč zobrazí varovný dialog, který uživatel bezmyšlenkovitě odklepne a jede dál. Jinak je tomu ovšem v Internet Exploreru 7.0 a připravovaném Firefoxu 3.0, který místo cílové webové stránky zobrazí chybovou stránku informující, že se zabezpečeným připojením není vše v pořádku.

Pokud přesto chcete navštívit stránku s nekorektním certifikátem, budete muset na uvedené chybové stránce klepnout na odkaz A nebo můžete přidat výjimku..., kde po klepnutí na tlačítko Přidat výjimku v dialogu potvrdíte, že chcete uvedenou stránku přidat mezi výjimky, u kterých nebudete upozorňováni.

Chybová stránka Firefoxu 3.0 při neplatném certifikátu

Lightning 0.8 a nový pohled na úkoly

Logo Sunbirdu

Počínaje dnešní vývojovou verzi kalendářového rozšíření Lightning 0.8 je jeho součástí nový pohled na úkoly. Díky němu správa úkolů dostane daleko větší prostor než jen v rámci postranní lišty v okně s poštou či kalendářem.

Nový pohled na úkoly Lightningu 0.8

Chcete zasponzorovat SeaMonkey, Camino či Bugzillu?

Logo Mozilly

Mozilla Foundation ústy Franka Heckera oznámila možnost sponzorování konkrétního projektu Mozilla Foundation. Doposud bylo možné dotovat Mozilla Foundation jen jako celek, ale nyní můžete cíleně zasponzorovat i konkrétní hostující projekty. V současné době je tak možné zasponzorovat SeaMonkey, Camino, Bugzillu či projekt Mozilla Accessibility, který se snaží zpřístupnit produkty Mozilla lidem s různým stupněm postižení. Pokud přispějete nějakou částkou do konce roku, slíbila Mozilla Foundation navýšit vámi vloženou částku o dvojnásobek. Vložíteli 10$, dostane vámi zvolený projekt ve skutečnosti 30$.

I nadále samozřejmě můžete podpořit nadaci Mozilla Foundation jako celek. Frank Hecker tento týden publikoval přehled grantů, které nadace udělila letošní rok. Možná jste v seznamu nezaregistrovali projekt Mozilla Calendar, který tvoří Mozilla Sunbird a Lightning. Jak Frank Hecker v komentářích pod svým příspěvkem uvádí, pokud tento projekt skončí jako projekt financovaný nově vznikající MailCo, nebylo by dobré jej financovat i tímto způsobem. Pokud tomu do budoucna nebude, zařadí se i tento projekt do tohoto programu. Firefox a Thunderbird nejsou produkty Mozilla Foundation, a proto se jich tento program netýká.

Firefox 2.0 a zpětná lomítka v cestách k obrázkům

Logo Firefoxu

Včera mě upozornil Ivo David, který se dlouhodobě zabývá technickou evangelizací při projektu CZilla, na jedno zajímavé chování Firefoxu 2.0. Pokud jste někdy vytvořili webovou stránku s obrázky, pak pravděpodobně víte, že jednotlivé části cesty k obrázkům se v HTML tagu img (resp. u jeho atributu src) oddělují lomítkem. Myšleno tím normálním, nikoliv zpětným. Tak je to správně a většina tvůrců webů s tím nemá problém.

Přesto se však můžete setkat s weby, kde se toto pravidlo nedodržuje. Existence těchto webů byla/je zapříčiněna tím, že Internet Exploreru je jedno, jaké lomítka jsou v cestě. Co na tom, že zpětné lomítko do uvedených cest nepatří. Jak jsem však byl upozorněn, uvedené chování bohužel přejal i Firefox 2.0. Jak se tam uvedená „funkcionalita“ dostala je mi záhadou. Původní bug týkající se tohoto problému byl totiž smeten ze stolu jako neopodstatněný, nic novějšího jsem k této problematice nenašel. Pravděpodobně další z případů, kdy se kvůli komfortu uživatelů přiohla specifikace/standard.

Firefox 3.0 Beta 1 k dispozici!

Logo Firefoxu

Mozilla Corporation včera uvolnila Firefox 3.0 Beta 1. Přehled poznámek k vydání je tentokrát hodně dlouhý a zahrnuje přehled hlavních novinek, které byly zahrnuty od Firefoxu 2.0 jako například přerušované stahování, plné zvětšování stránek či vylepšení v oblasti bezpečnosti jako integrace s antiviry, ochranu proti malware a řadu dalších. Bez zajímavosti jistě není ani informace, že nové renderovací jádro Gecko 1.9 je vyvíjeno již více jak dva roky (přesněji 27 měsíců), bylo změněno skoro 2 milióny řádek kódu a opraveno více jak 11 000 chyb z nichž bylo více jak 300 označeno jako memory leak.

Firefox 3.0 Beta 1 je poprvé k dispozici i v lokalizovaných verzích mezi nimiž je k dispozici i čeština a slovenština. Jako pokaždé u vývojové verze, tak i zde platí upozornění, že tato verze je primárně určena pro vývojáře a testery. Koncoví uživatelé by měli dát přednost používání stabilního Firefoxu 2.0 a pokud si chtějí vyzkoušet vývojovou verzi Firefox 3.0, měli by jí zkoušet s novým uživatelským profilem. Co se týče dalšího vývoje, první betaverze ještě stále není hotova co se týče funkcionality. To bude nejspíš až Firefox 3.0 Beta 2, který by měl být dostupný před koncem roku.

Vzhled Firefoxu 3.0 pod Linuxem

Logo Firefoxu

V poslední době se hodně hovoří o úpravách vzhledu připravovaného Firefoxu 3.0 pro jednotlivé platformy. Tyto změny se týkají jak úpravě vzhledu, aby lépe ladil s operačním systémem Windows Vista, tak i úprav vzhledu pod Mac OS X a Linuxem. Zkrátka aby vzhled prohlížeče co nejlépe ladil s prostředím, pod kterým je provozován. Server Ars Technika před pár dny přinesl krátké povídání o vzhledu připravovaného Firefoxu 3.0 pod Linuxem. V článku naleznete řadu obrázků, které ukazují, jak se Firefox 3.0 pod GNOME přizpůsobuje vzhledu aktuálně nastaveného motivu vzhledu.

Betaverze nového SpreadFirefoxu

Logo Firefoxu

Server SpreadFirefox, jehož cílem je marketingová podpora Firefoxu, se brzy dočká nové podoby. Ta je nyní v betaverzi a kromě nového vzhledu by se měl server více zaměřit na jednotlivé projekty rozšiřující povědomí o Firefoxu. To bude měnší změnou oproti stávající verzi, kde je více prostoru věnován blogům.

Miro 1.0

Logo Mozilly

V průběhu tohoto týdne byl uvolněn Miro 1.0. Pokud jste o Miru ještě neslyšeli, pak vám připomenu Democracy Player, což je původní název tohoto programu. Jedná se o přehrávač internetových TV, multimediálních souborů s integrovaným vyhledáváním ve webových službách poskytujících video. Přehrávač je založen na Mozille, resp. XULRunneru. Pokud vás zajímá, jak tento přehrávač vypadá, můžete shlédnout několik ukázek či si jej rovnou volně stáhnout z domovské stránky. Dostupný je pro Windows, Linux, Mac OS X a jsou též k dispozici balíčky pro konkrétní linuxové distribuce.

Lokalizované verze SeaMonkey 2.0 budou dostupné z CVS

Logo SeaMonkey

Jak dnes informoval Robert Kaiser, vedoucí projektu SeaMonkey, je ode dneška možné vytvářet lokalizované verze balíku SeaMonkey přímo na serverech Mozilla Foundation. SeaMonkey se tak zařadí k Firefoxu, Thunderbirdu a Sunbirdu, kteří jsou takto vytvářeny již nějaký čas. Co to v praxi znamená? Doposud byla u SeaMonkey praxe taková, že lokalizátor musel s každou vydanou verzí vytvářet lokalizované verze pro jednotlivé platformy sám a následně spoléhat na to, že neudělal chybu, že se najde někdo, kdo výsledek otestuje a uvolněná verze bude mít patřičnou kvalitu.

Velká část z těchto aktivit ale nyní odpadne. Lokalizátor nahraje lokalizaci do CVS a o vytváření lokalizovaných verzí pro jednotlivé platformy se postarají buildovací stroje Mozilla Foundation. Tou hlavní výhodou pro koncového uživatele ale bude to, že jednotlivé lokalizované verze SeaMonkey budou dostupné současně s vydáním anglické verze. Dosavadní praxe je totiž bohužel taková, že některé lokalizace jsou dostupné i s velkým zpožděním, což není dobré. V současné době je vedle anglické verze SeaMonkey 2.0 dostupná i německá verze. Dá se očekávat, že další lokalizace budou následovat.

Upozorňující lišta v SeaMonkey 2.0

Logo SeaMonkey

Pokud patříte mezi uživatele Firefoxu, pravděpodobně jste se již někdy setkali se žlutou upozorňující lištou v horní části okna prohlížeče. Tato lišta většinou upozorňuje na chybějící zásuvný modul, zablokované vyskakovací okno či na zablokování instalace doplňku z nepovoleného serveru. Počínaje dnešním dnem se tato lišta začala používat i ve vývojové verzi SeaMonkey 2.0. Prozatím se zobrazuje pouze v případě zablokování instalace doplňku, ale do budoucna by se měla zobrazovat i v případě chybějícího zásuvného modulu na stránce či při zablokovaném vyskakovacím okně.

Ukázka upozorňující lišty

Netscape Messenger 9.0 Alfa 1

Logo Netscape

Jak jsem tu kdysi zmínil, Netscape plánoval v době vývoje prohlížeče Netscape Navigator 9.0 i vytvoření poštovního klientu založeném na Thunderbirdu, který by prohlížeč doplňoval. Tehdy se jednalo o projekt pod označením Netscape Mercury, dnes už se však jedná o Netscape Messenger, který vyšel ve verzi 9.0 Alfa 1. Jak je tedy patrné, Netscape se snaží synchronizovat číslování se svým aktuálním webovým prohlížečem.

Pokud se zajímáte o to, co je v této alfa verzi nového oproti klasickému Thunderbirdu, budete pravděpodobně zklamáni. Při zběžném procházení programu jsem nenarazil na žádnou novinku vyjma volby pro restartování aplikace v nabídce File. Poznámky k vydání sice hovoří o integraci AIMu, ale osobně jsem si žádné nevšiml. Podobně jako u Netscape Navigatoru 9.0 ale aplikace dostala nový vzhled ala již zmíněný webový prohlížeč. Pokud si tedy přejete Netscape Messenger 9.0 Alfa 1 vyzkoušet, můžete si jej stáhnout z domovské stránky. K dispozici jsou verze pro Windows, Linux a Mac OS X.

Ukázka hlavního okna Netscape Messengeru 9.0 Alfa 1

Firefox 2.0.0.10 na konci listopadu

Logo Firefoxu

Firefox 2.0.0.9 vyšel začátkem listopadu, ale již se pomalu chystá Firefox 2.0.0.10. Jako vždy se bude jednat o bezpečností aktualizaci, která kromě případných bezpečnostních chyb opraví i ty závažnější chyby v prohlížeči. Počínaje dneškem je dostupná první RC verze, betatesterům bude v rámci aktualizací nabídnuta testovací verze 20. listopadu a uvolnění finální verze je předběžně plánováno na 27. listopadu.

Thunderbird 2.0.0.9 k dispozici

Logo Thunderbirdu

Mozilla Corporation včera uvolnila Thunderbird 2.0.0.9. Jedná se o pravidelnou bezpečnostní aktualizaci, která opravuje chyby včetně dvou středně závažných bezpečnostních chyb. Detailní přehled oprav přináší blog The Rumbling Edge. Aktualizace se jako vždy nabídne v rámci inkrementálních aktualizací programu nebo je možné je možné stáhnout instalátor z domovské stránky produktu.

Odstraňování memory leaků ve Firefoxu 3.0 II

Logo Firefoxu

V souvislosti s odstraňováním memory leaků ve Firefoxu 3.0 se toho v poslední době docela dost událo, takže jsem si říkal, že bych k této problematice mohl zase něco napsat. Jak jsem tu již zmínil, vývojáři Firefoxu se v souvislosti s verzí 3.0 hodně zaměřují na jeho paměťovou náročnost. Jen za poslední týden bylo odstraněno 30 paměťových úniků, což je poměrně velké číslo. Daleko významnější je však optimalizace práce s obrázky na webových stránkách, které výrazně ovlivňují paměťové nároky prohlížeče. Zde bylo učiněno dost práce a jak jsem si mohl na vývojových verzích Firefoxu 3.0 vyzkoušet, nebyla to rozhodně zbytečná práce.

Zajímavý průzkum v oblasti paměťových nároků v uplynulé době realizoval Stuart Parmenter. Ten jako hlavní příčinu zvýšených paměťových nároků Firefoxu nevidí memory leaky, ale fragmentaci paměti. Jak sám říká, bude se touto problematikou zabývat i nadále a v Bugzille se již objevilo několik úprav kódu. Uvidíme, jaké vysledky přinesou.

SeaMonkey má novou domovskou stránku

Logo Seamonkey

Po přípravách byl spuštěn nový web balíku SeaMonkey, který je nyní možné nalézt na adrese seamonkey-project.org. Původní stránky, které byly umístěny na webu Mozilla.org, již přesměrovávají na tuto novou adresu. Na nových stránkách naleznete více méně přeskupení původního obsahu s novým vzhledem.

Tři roky co vyšel Firefox 1.0

Logo Firefoxu

Dnes je tomu přesně tři roky, co vyšel Mozilla Firefox 1.0. Od 9. listopadu 2004 si tento prohlížeč získal značné množství uživatelů napříč všemi skupinami uživatelů a zařadil se tak mezi nejúspěšnější open-source projekty, které si získaly popularitu mezi běžnými uživateli. Nezbývá než si přát, aby se podobně dařilo i nadále a aby pro co nejvíce uživatelů nebyl Internet jen synonymem pro modrou ikonku na ploše s názvem Internet Explorer.

Připravována úprava Mozilla Add-ons

Logo Mozilly

Server Mozilla Add-ons, který obsahuje databázi doplňků pro aplikace Mozilla, běží v nové podobě již nějaký ten měsíc. Server je postupně vylepšován o nové funkce a jsou opravovány chyby. Koncem roku, nejspíše začátkem prosince, se dočkáme i úprav vzhledu. Nemělo by se jednat o kompletně nový vzhled, ale spíše o úpravu toho stávajícího tak, aby se na něm uživatelé snadněji orientovali. K dispozici je již několik ukázek připravovaných úprav.

Další plán vývoje Firefoxu 3.0

Logo Firefoxu

V posledních dnech se objevily dvě zajímavé informace ohledně dalšího vývoje Firefoxu 3.0 směrem k finální verzi. Mike Beltzner z Mozilla Corporation dnes publikoval plán, na co by se ještě měli zaměřit vývojáři před uvolněním finální verze. Mezi jednotlivými body lze nalézt dopracování Places, vylepšení Správce doplňků a jeho větší provázání se serverem Mozilla Add-ons, doladění vzhledu a funkcí Správce stahování či vylepšení správy paměti, kompatibility a výkonu.

V diskusní skupině mozilla.dev.l10n pak objevila informace, že po uvolnění Firefoxu 3.0 Beta 1, který vyjde v listopadu, se do konce roku pravděpodobně dočkáme ještě druhé betaverze, kterou bude následovat třetí příští rok. Poté již budou následovat RC verze a konečně ta finální. Vše je samozřejmě orientační a konkrétní data prozatím nebyla stanovena.

Composer získal partnera pro další vývoj

Logo Mozilly

O Composeru, což je pracovní název pro připravovaný WYSIWYG editor postavený na XULRunneru, jsem tu již hovořil. Od prvního oznámení tohoto nepřímého nástupce editoru Nvu uplynul již více jak rok, kdy se toho moc nedělo a jak sám autor Daniel Glazman přiznal, nemá na něj moc času, protože jej tvoří pouze ve svém volném čase. Editor Nvu by ostatně také nevznikl bez podpory ze strany společnosti Linspire, která jeho vývoj zafinancovala. Možná se ale blýská na lepší časy, protože dnes Daniel Glazman oznámil, že sehnal nového partnera pro další vývoj. Detaily prozatím nesdělil, takže nezbývá než počkat na podrobnější informace.

Firefox 3.0 a odstranění profilu při odinstalaci

Logo Firefoxu

Součástí odinstalátoru Firefoxu 3.0 je nově možnost při odinstalaci odstranit i data z uživatelského profilu. Podobnou možností dnes disponuje i odinstalátor Flocku. Ač se pro někoho může zdát uvedená volba zbytečná, pak pro méně zkušené uživatele, kterým přestane fungovat Firefox a problém řeší jeho odinstalací a opětovnou instalací, se bude více než hodit. Většina takových problémů je totiž způsobena poškozeným uživatelským profilem, o kterém většina uživatelů nemá ponětí. Volba na odstranění uživatelského profilu je standardně nezaškrtnuta.

Okno odinstalátoru Firefoxu 3.0

SeaMonkey 1.1.6 k dispozici

Logo SeaMonkey

S menším zpožděním oproti Firefoxu 2.0.0.9 dnes vyšlo SeaMonkey 1.1.6. Podobně jako Firefox 2.0.0.9 řeší regrese obsažené ve Firefoxu 2.0.0.8 resp. SeaMonkey 1.1.5. K dispozici ke stažení jsou jako vždy verze pro Windows, Linux a Mac OS X. K dispozici je i řada lokalizovaných verzí včetně české verze.

Co přinese Lightning/Sunbird 0.8

Logo Sunbirdu

Lightning/Sunbird 0.7 jsou již nějaký čas dostupné a tak se pomalu začíná pracovat na další verzi. Podle původního plánu měla následovat verze 0.9, ale nakonec bude následovat verze 0.8. Z předběžného plánu je patrné, že finální verze 0.8 je plánována na 1. březen příštího roku. Jak už to tak u tohoto projektu bývá, je dobré počítat spíše s pozdějším datem, protože se zatím nikdy nepodařilo vydat verzi v naplánovaný termín.

A co nového má verze 0.8 přinést? Mezi hlavní cíle si vývojáři vytyčili vybudování infrastruktury pro práci v offline režimu, podporu pro různé časové zóny, vylepšení postranní lišty s blížícími se akcemi, restrukturalizaci hlavní nabídky a lišt a v neposlední řadě optimalizaci rychlosti práce s programem, která prozatím není zcela ideální.

Flock 1.0 k dispozici

Logo Flocku

Webový prohlížeč Flock, který je založen na Firefoxu, se po více jak roce od první veřejné verze dočkal verze 1.0. Ač je to jistě velká událost ve vývoji tohoto „Web 2.0“ prohlížeče, moc velké haló jsem okolo něho nezaregistroval ani na domovské stránce. Co může tento prohlížeč nabídnout koncovému uživateli a pro koho je vlastně určen? Pakliže patříte mezi spokojené uživatele Firefoxu 2.0, pak nejspíš nic. Pokud si však vedete blog a rádi byste něco na jeho správu, často pracujete s webovými službami a s obsahem obecně, pak by se mohlo jednat o prohlížeč právě pro vás. Flock 1.0 je k dispozici ke stažení na domovské stránce. Prozatím pouze v anglické verzi. Ta je založena na Firefoxu 2.0.0.8, takže lze očekávat, že se brzy dočkáme aktualizace založené na Firefoxu 2.0.0.9.

Netscape Navigator 9.0.0.3, Camino 1.5.3

Logo Mozilly

Krátce po uvolnění Firefoxu 2.0.0.9 spatřil světlo světa Netscape 9.0.0.3. Stejně jako Firefox 2.0.0.9 opravuje regrese, které se vyskytly v souvislosti s uvolněním Firefoxu 2.0.0.8. Není bez zajímavosti, že se jedná o druhou aktualizaci Netscape Navigatoru během dvou dnů. Včera totiž vyšel Netscape Navigator 9.0.0.2. Druhou aktualizací související s vydáním Firefoxu 2.0.0.9 je pak Camino 1.5.3.

Firefox 2.0.0.9 k dispozici

Logo Firefoxu

Mozilla Corporation včera uvolnila Firefox 2.0.0.9. Jedná se o opravnou verzi, která řeší regrese nalezené ve Firefoxu 2.0.0.8. Aktualizace je jako vždy doporučena a bude uživatelům nabídnuta do 48 hodin. Pokud si chcete stáhnout plné verze, můžete tak učinit z webu Mozilla.com. Lze očekávat, že odvozené prohlížeče a produkty jako SeaMonkey, Flock, Netscape apod. přijdou se stejnou aktualizací brzy.

Firefox 3.0 Beta 1 se blíží

Logo Firefoxu

Jak informoval Mike Schroepfer z Mozilla Corporation, počet chyb, které blokují vydání Firefoxu 3.0 Beta 1, klesl na 13. Lze tedy očekávat, že Firefox 3.0 Beta 1 vyjde v průběhu listopadu. Firefox 3.0 Beta 1 by měl být k dispozici i v lokalizovaných verzích, takže lokalizátoři jsou vyzýváni k aktualizacím.

Songbird 0.3 k dispozici

Logo Mozilly

Multimediální přehravač Songibird je k dispozici ve verzi 0.3. Dle poznámek k vydání tato verze opravuje hlavně chyby, přináší zdokumentované API pro spolupráci webových stránek se Songbirdem a dokumentaci pro tvůrce doplňků pro Songbird. Songbird 0.3 je k dispozici ke stažení v novém Songibird Developer Center.